Vi levererar alltid Sverigepumpen färdiginstallerad och klar.

Vi kallar det för ”den färdiga funktionen” och det innebär att du tryggt kan överlåta allt arbete och ansvar på oss och du kan även i framtiden alltid vända dig till oss om du har några frågor.

En installation innefattar montering av ute- och innerdel. I detta ingår en rörlängd mellan enheterna på 5 meter, därefter tillkommer en extra avgift. Kablage och kopparrör kapslas in med vita kabelrännor så att allt ser ordnat ut. En normal installation brukar uppgå till ungefär 4 arbetstimmar.

Du alltid kan kontakta oss på HotCool om du har några frågor. Vi känner till din fastighet och din Sverigepump från installationen och kan rycka ut om det skulle behövas några finjusteringar eller kompletteringar.

Kinnan AB som är generalagent lämnar en fullständig produkt- och funktionsgaranti till sina auktoriserade återförsäljare, som i sin tur lämnar 3 års helgaranti + 2 års försäkringsgaranti, som kan förlängas upp till 14 år till sina Sverigepumpskunder. Förutsättning är att service är utförd inom 2–3 år.