Tillbehör

Monteringskit

Monteringsmaterial innefattar 3 meter kopparrör med isolering, elkabel, dräneringsslang, kabelkanaler, väggenomföring, utomhuskonsol, vibrationsdämpare mm. Detta tillkommer vid installation och bör köpas av oss för att få rätt dimension och kvalité.

Monteringskit Modell 9
Monteringskit Modell 12


Anslutningsrör

¼-3/8 anslutningsrör/m
½-¼ anslutningsrör/5 m


Konsoler

Typ 253, 1 st
Typ 253, 10 st
Typ 257

Dämpare

1 st
10 st


Kabelkanaler

1 st á 2 m
10 st á 2 m


Böjar

1 st
10 st


Lock

1 st
10 st