Super Twin 9

Super Twin 9 Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat Twin Rotary-kompressor, inverter Elektronisk expansionsventil Installeras alltid i enlighet med kraven i svensk miljölagstiftning COP 5,6/Energiklass A++ Super Alleru-buster filter, 10 års livslängd Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C Luftkonditionering ända ner till –15° C Läge för bara fläktdrift Tekniska data Värmekapacitet COP (värmefaktor) Anslutningseffekt värme Kylkapacitet…

Super Twin 12

Super Twin 12 Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat Twin Rotary-kompressor, inverter Elektronisk expansionsventil Installeras alltid i enlighet med kraven i svensk miljölagstiftning COP 5/Energiklass A++ SCOP (värmefaktor säsong) 4,6 Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C Luftkonditionering ända ner till –15° C Läge för bara fläktdrift Tekniska data Värmekapacitet COP (värmefaktor) Anslutningseffekt värme Kylkapacitet Spänning Lämplig…

Prima Twin 9

Prima Twin 9 Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat Twin Rotary-kompressor, inverter COP 4,9/Energiklass A+ SCOP (värmefaktor säsong) 4,4 Elektronisk expansionsventil Installeras alltid i enlighet med kraven i svensk miljölagstiftning Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C Luftkonditionering ända ner till –15° C Läge för bara fläktdrift Tekniska data Värmekapacitet COP (värmefaktor) Anslutningseffekt värme Kylkapacitet Spänning Lämplig…

Superior Twin 9

Superior Twin 9 Byggd och kvalitetssäkrad för vårt svenska klimat Twin Rotary-kompressor, inverter COP 5,5/Energiklass A+++ Installeras alltid i enlighet med kraven i svensk miljölagstiftning Elektronisk expansionsventil Heatcharger – kontinuerlig värme vid avfrostning Underhållsvärme +8°C alternativt +10°C Luftkonditionering ända ner till –15° C Läge för bara fläktdrift Tekniska data Värmekapacitet COP (värmefaktor) Anslutningseffekt värme Kylkapacitet…