Splitmodeller

Vi erbjuder ett flertal olika splitmodeller med två till fyra inomhusdelar.

Kontakta oss för ett förslag!
Utomhusenhet, split

Utomhusdel

■ HÖJD 540–908 mm
■ BREDD 780–900 mm
■ DJUP 289–320 mm
■ VIKT 38–73 kg

Inomhusenhet, split

2–4 x inomhusdel

■ HÖJD 290 mm
■ BREDD 870 mm
■ DJUP 204 mm
■ VIKT 9 kg